Please enter your e-mail address. We will send your password immediately.

#รับคนช่วยคอนเฟิร์มลูกค้า •ตอบแชทลูกค้าผ่าน FB/LINE •จ่ายรายได้ออเดอร์ละ 1,000฿ •เฉลี่ยจ่ายต่อสัปดาห์ 3000- 5000 (ขึ้นอยู่กับความขยันและเวลาของแต่ละคน) •ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ . สนใจแอดไลน์ LINE:@orc8576r (มี@ นะคะ) . . #งานคอนเฟิร์มออเดอร์ #งานพาร์ทไทม์ #ว่างงาน #หางานทำ #นักเรียน #นักศึกษา #ตกงาน #หางาน #งานพาททาม #งานดีบอกต่อ #งานจริงไม่หลอกตา #งานดีถูกกฏหมาย #งานสุจริตไม่โกง #งานออนไลน์ #ทำงานได้เงินจริง #งานตอบแชทลูกค้า #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ #รับอายุ18ปีขึ้นไป #งานดี #งานสวย #งานป้ายประกาศ​ใน
#รับคนช่วยคอนเฟิร์มลูกค้า •ตอบแชทลูกค้าผ่าน FB/LINE •จ่ายรายได้ออเดอร์ละ 1,000฿ •เฉลี่ยจ่ายต่อสัปดาห์ 3000- 5000 (ขึ้นอยู่กับความขยันและเวลาของแต่ละคน) •ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ . สนใจแอดไลน์ LINE:@orc8576r (มี@ นะคะ) . . #งานคอนเฟิร์มออเดอร์ #งานพาร์ทไทม์ #ว่างงาน #หางานทำ #นักเรียน #นักศึกษา #ตกงาน #หางาน #งานพาททาม #งานดีบอกต่อ #งานจริงไม่หลอกตา #งานดีถูกกฏหมาย #งานสุจริตไม่โกง #งานออนไลน์ #ทำงานได้เงินจริง #งานตอบแชทลูกค้า #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ #รับอายุ18ปีขึ้นไป #งานดี #งานสวย #งานป้ายประกาศ​ใน
#รับคนช่วยคอนเฟิร์มลูกค้า •ตอบแชทลูกค้าผ่าน FB/LINE •จ่ายรายได้ออเดอร์ละ 1,000฿ •เฉลี่ยจ่ายต่อสัปดาห์ 3000- 5000 (ขึ้นอยู่กับความขยันและเวลาของแต่ละคน) •ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ . สนใจแอดไลน์ LINE:@orc8576r (มี@ นะคะ) . . #งานคอนเฟิร์มออเดอร์ #งานพาร์ทไทม์ #ว่างงาน #หางานทำ #นักเรียน #นักศึกษา #ตกงาน #หางาน #งานพาททาม #งานดีบอกต่อ #งานจริงไม่หลอกตา #งานดีถูกกฏหมาย #งานสุจริตไม่โกง #งานออนไลน์ #ทำงานได้เงินจริง #งานตอบแชทลูกค้า #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ #รับอายุ18ปีขึ้นไป #งานดี #งานสวย #งานป้ายประกาศ​ใน
#รับคนช่วยคอนเฟิร์มลูกค้า •ตอบแชทลูกค้าผ่าน FB/LINE •จ่ายรายได้ออเดอร์ละ 1,000฿ •เฉลี่ยจ่ายต่อสัปดาห์ 3000- 5000 (ขึ้นอยู่กับความขยันและเวลาของแต่ละคน) •ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ . สนใจแอดไลน์ LINE:@peo7679n (มี@ นะคะ) . . #งานคอนเฟิร์มออเดอร์ #งานพาร์ทไทม์ #ว่างงาน #หางานทำ #นักเรียน #นักศึกษา #ตกงาน #หางาน #งานพาททาม #งานดีบอกต่อ #งานจริงไม่หลอกตา #งานดีถูกกฏหมาย #งานสุจริตไม่โกง #งานออนไลน์ #ทำงานได้เงินจริง #งานตอบแชทลูกค้า #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ #รับอายุ18ปีขึ้นไป #งานดี #งานสวย #งานป้ายประกาศ​มใน
#รับคนช่วยคอนเฟิร์มลูกค้า •ตอบแชทลูกค้าผ่าน FB/LINE •จ่ายรายได้ออเดอร์ละ 1,000฿ •เฉลี่ยจ่ายต่อสัปดาห์ 3000- 5000 (ขึ้นอยู่กับความขยันและเวลาของแต่ละคน) •ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ . สนใจแอดไลน์ LINE:@peo7679n (มี@ นะคะ) . . #งานคอนเฟิร์มออเดอร์ #งานพาร์ทไทม์ #ว่างงาน #หางานทำ #นักเรียน #นักศึกษา #ตกงาน #หางาน #งานพาททาม #งานดีบอกต่อ #งานจริงไม่หลอกตา #งานดีถูกกฏหมาย #งานสุจริตไม่โกง #งานออนไลน์ #ทำงานได้เงินจริง #งานตอบแชทลูกค้า #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ #รับอายุ18ปีขึ้นไป #งานดี #งานสวย #งานป้ายประกาศ​มใน
#รับคนช่วยคอนเฟิร์มลูกค้า •ตอบแชทลูกค้าผ่าน FB/LINE •จ่ายรายได้ออเดอร์ละ 1,000฿ •เฉลี่ยจ่ายต่อสัปดาห์ 3000- 5000 (ขึ้นอยู่กับความขยันและเวลาของแต่ละคน) •ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา #อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ . สนใจแอดไลน์ LINE:@peo7679n (มี@ นะคะ) . . #งานคอนเฟิร์มออเดอร์ #งานพาร์ทไทม์ #ว่างงาน #หางานทำ #นักเรียน #นักศึกษา #ตกงาน #หางาน #งานพาททาม #งานดีบอกต่อ #งานจริงไม่หลอกตา #งานดีถูกกฏหมาย #งานสุจริตไม่โกง #งานออนไลน์ #ทำงานได้เงินจริง #งานตอบแชทลูกค้า #กทมและปริมณฑลพิจารณาพิเศษ #รับอายุ18ปีขึ้นไป #งานดี #งานสวย #งานป้ายประกาศ​มใน
_tatar27 instagram